ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th458452017-09-19 21:10:00qoderแสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัยกิจกรรมบางปะกง19 ก.ย. 256022:16 - 20:36https://program.thaipbs.or.th/watch/IpsLjWIpsLjWThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QVgU58mSc8hf/playlist.m3u8<p>พาไปชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสุดท้ายที่เครือข่ายท่องเที่ยว 9 ตามศาสตร์พระราชาจัดขึ้น ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง หลังจากจัดมาแล้ว 2 ครั้ง ด้วยความตั้งใจ-มุ่งมั่นของชาวบ้าน วัด โรงเรียน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ช่วยกันทำงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชุมชนตามศาสตร์พระราชามากว่า 3 ปี จนเริ่มเห็น ผลความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น งานนี้จึงถือได้ว่า เป็นการขยายความร่วมมือจากคนในพื้นที่ ไปยังกลุ่มจิตอาสาที่มาจากนอกพื้นที่<span></span></p>21