ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th96491qoderCoronavirusสพฐ.ไม่ได้กำหนดสีหน้ากากอนามัยนักเรียน3 มิ.ย. 256323:45 - 19:57https://program.thaipbs.or.th/watch/ITZoeWITZoeWThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/S0ohgebfi1Wp/playlist.m3u8<p>มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อกำหนดเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่ให้นักเรียนชายและหญิงต้องเลือกสีของหน้ากากอนามัยให้สอดคล้องกับสีชุดของนักเรียน โดยมีผู้มาแสดงความเห็นว่ากำหนดดังกล่าวของโรงเรียนเป็นการเพิ่มภาระให้เด็กและผู้ปกครอง แต่ว่าล่าสุด เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายกำหนดสีหน้ากากอนามัยของนักเรียน</p>19