ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th89842qoderCoronavirusรพ.เอกชนขาดแคลนหน้ากากอนามัย2 มี.ค. 256320:54 - 19:27https://program.thaipbs.or.th/watch/IB1iXnIB1iXnThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Rs1ynKnxTVgz/playlist.m3u8<p>สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ทำหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บอกว่าโรงพยาบาลเอกชนกำลังขาดแคลนหน้ากากอนามัยในขั้นวิกฤติ และบางแห่งไม่มีใช้แล้ว เกาะติดสถานการณ์ข่าวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/CoronaVirus2019">www.thaipbs.or.th/CoronaVirus2019</a></p>12