ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th318842016-09-08 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสลาวอนุรักษ์สู่ลาวประยุกต์8 ก.ย. 255908:38 - 04:35https://program.thaipbs.or.th/watch/Hg8eEeHg8eEeThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/mw04AGHgji/playlist.m3u8แม้ว่าประเทศลาว จะมีขนาดศรษฐกิจที่ไม่ใหญ่มาก แต่ทว่ามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลเมืองเศรษฐกิจของลาวเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจ แต่ว่านักธุรกิจบางกลุ่มก็พยายามรักษาความเป็นวัฒนธรรมลาวให้คงอยู่ อย่างเช่นการอนุรักษ์ดอกไม้ประจำชาติ ติดตามในช่วงรู้ทันอาเซียน59