ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th478572017-11-07 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : กินให้เป็น รู้ให้ทัน ป้องกันกระดูกพรุน7 พ.ย. 256010:39 - 22:35https://program.thaipbs.or.th/watch/HJDiY9HJDiY9ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QaGAOHrcC2O3/playlist.m3u8<p>เรื่องของกระดูกพรุน ถือเป็นภัยเงียบที่อยู่ในร่างกายของเรา ถ้าไม่หกล้มและกระดูกหักซะก่อน หรือบางคนไม่ต้องถึงขั้นล้ม แค่ไอจาม บิดเอี้ยวตัวเร็ว ๆ ก็กระดูกหักได้แล้ว เรื่องนี้จะจริงเท็จอย่างไร แล้วจะกินอะไรเพื่อเสริมกระดูกนอกจากนม มาขอคำตอบจาก คุณแววตา เอกชาวนา นักโภชนาการ </p>0