ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th593442018-07-29 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0อยู่ดีมีแฮง : พรานอ้น ที่รัก​29 ก.ค. 256114:00 - 07:01https://program.thaipbs.or.th/watch/GtwOkXGtwOkXThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Qz9Kjx6uLniL/playlist.m3u8<p>อยู่ดีมีแฮง ออกเดินทางไป จ.มุกดาหาร ที่บ้านพรานอ้น ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร กับบ่าวสันติ ศรีมันตะ เพื่อติดตามวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากดิน น้ำ ป่า และทรัพยากรในชุมชนบนพื้นที่ในแผนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกพื้นที่ในภาคอีสาน รวมถึงความกังวลใจของชุมชนต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น ในตอน พรานอ้น ที่รัก</p><p>ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วงอยู่ดีมีแฮง วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง<a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></p>27