ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th885452020-02-07 10:30:00qoderจับตาสถานการณ์เร่งแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันภาคเหนือ7 ก.พ. 256313:57 - 03:40https://program.thaipbs.or.th/watch/GCVLUNGCVLUNThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RpnLPPmDQ2lm/playlist.m3u8<p>สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องขอให้ภาครัฐมีสวัสดิการให้กับอาสาสมัครช่วยเหลือดับไฟป่า หลังมีอาสาดับไฟป่าในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิต ส่วนไฟป่าที่ยังเกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ ก็ทำให้ต้องเร่งดับอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>0