ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th461712017-09-26 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : "นวดตัวเอง" วันละท่า จากวัดโพธิ์26 ก.ย. 256010:27 - 00:31https://program.thaipbs.or.th/watch/FCjBN8FCjBN8ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QWIWhr8NmB7S/playlist.m3u8<p>วันนี้เราจะขยับมานวดตั้งแต่ช่วงต้นแขน ไปจนถึงมือและปลายนิ้ว ใครที่กำลังปวดเมื่อยในบริเวณนี้ หรืออยากคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นให้เลือดไหลเวียน ก็เตรียมนวดตามอาจารย์สมพิศ ปิตะสิงค์ อาจารย์สอนนวดไทย โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ </p>34