ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th677522019-01-22 10:00:00qoderไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนาน : ตำนานศาลเจ้าเจี่ยเทพธิดา22 ม.ค. 256214:53 - 06:10https://program.thaipbs.or.th/watch/EVNj9fEVNj9fThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RFroJdSgvoyn/playlist.m3u8<p>ความเลื่อมใสศรัทธาในองค์เจ้าแม่เจี่ยเทพธิดา หรือ เจี่ยกู๊ผอ ทำให้คนเชื้อสายจีนแคะกลุ่มหนึ่ง อัญเชิญรูปสลักองค์เจ้าแม่ มาประดิษฐานย่านภาษีเจริญ จากวันนั้นผ่านมากว่า 60 ปี ชุมชนยังคงมั่นในศรัทธาเดิม โดยทุกปีจะมีงานสักการะ พร้อมระลึกถึงที่มาของศาลเจ้า ที่มีจุดเริ่มต้นจากคนแซ่เจี่ย ติดตามจากเรื่องนี้มีตำนาน</p> <p>ติดตามชมรายการไทยบันเทิง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 10.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS">www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS</a></p>290