ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th548372018-04-11 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : "กาดชุมชนวิถีคูบัว" ตลาดวิถีชุมชน11 เม.ย. 256111:18 - 07:55https://program.thaipbs.or.th/watch/EHQ95tEHQ95tThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QoseCG349vl/playlist.m3u8<p>นารีกระจ่างพาไปเดินตลาดวิถีชุมชนจากน้ำพักน้ำแรงชาวคูบัว เมืองราชบุรี ที่มีทั้งของกิน ของขายมากมาย และมารู้ถึงที่มาที่ไปของตลาดวิถีชุมชนแห่งนี้ จากพระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี</p><p> ติดตามชมรายการนารีกระจ่าง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.05 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/NaReeKraJang">www.thaipbs.or.th/NaReeKraJang</a></p>72