ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th411352017-05-25 18:20:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : แนะอาเซียนเตรียมรับมือ "ไอเอส"25 พ.ค. 256021:29 - 13:17https://program.thaipbs.or.th/watch/DZWO89DZWO89ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QKe6JGKW9g0V/playlist.m3u8<p>ก่อนหน้านี้ การก่อการร้ายมักจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือในยุโรป แต่ดูเหมือนว่าขณะนี้ การก่อการร้ายได้เกิดขึ้นใกล้กับประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ และประเทศไทยเองก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มไอเอสได้เช่นกัน สาเหตุหนึ่งมาจากการที่กลุ่มไอเอสในอิรักและซีเรียสูญเสียกำลังพลไปไม่น้อย จากการโจมตีของกลุ่มพันธมิตรซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกา ประกอบกับนโยบายด้านความมั่นคงและการเฝ้าระวังของประเทศในกลุ่มอาเซียนบางประเทศก็ยังไม่เข้มแข็งพอ<span></span></p>21