ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th497372017-12-18 18:20:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : TRT สื่อทางเลือกจากโลกมุสลิม18 ธ.ค. 256020:52 - 17:10https://program.thaipbs.or.th/watch/DWUYz3DWUYz3ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QeANJK0PIgwr/playlist.m3u8<p>เป็นสื่อจากประเทศตุรกีที่ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปีแล้ว ซึ่งในช่วงแรกเริ่ม ถูกตั้งขึ้นมาเป็นเพื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลตุรกี แต่ต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นสื่อสาธารณะ และเริ่มออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สื่อสาธารณะแห่งนี้ เป็นสื่อที่จะช่วยสะท้อนเสียงจากโลกมุสลิม<strong> ติดตามชม</strong> <strong>วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ ได้ในข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ได้ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.20 - 20.30 น. วันศุกร์ 18.00 - 20.15 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ 19.00 - 20.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง</strong><a href="https://webmail.thaipbs.or.th/owa/redir.aspx?C=7858bc14a65d4ce4906faf650e19e81d&URL=http%3a%2f%2fwww.thaipbs.or.th%2fLive" target="_blank"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>21