ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th750712019-06-21 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสรู้เท่าทันภัย : ข้อเรียกร้องผลกระทบเขื่อนเซเปียน - เซน้ำน้อยในลาวแตก21 มิ.ย. 256211:24 - 14:27https://program.thaipbs.or.th/watch/DI5snXDI5snXThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RTzXVKdAhpV8/playlist.m3u8<p>ย้อนไปเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กับเหตุการณ์เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน - เซน้ำน้อยแตก ซึ่งก่อนหน้านี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งใจจะให้เป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศใกล้เคียง จากวันนั้นถึงวันนี้ ภาคประชาชนไม่นิ่งเฉย ออกมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ขณะที่การสร้างความปลอดภัยในเขื่อนลาวก็เกิดการเปลี่ยแปลงด้วย</p><p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>7