ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th638922018-11-06 12:30:00qoderไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนาน : ความเชื่อเรื่องน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี6 พ.ย. 256116:53 - 17:50https://program.thaipbs.or.th/watch/D431mgD431mgThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R8c3v4gsJwuC/playlist.m3u8<p>คนบาหลีมีความเชื่อว่าน้ำพุบนแผ่นดิน คือ น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เทพเจ้าเป็นผู้สร้าง และมีความหมายถึงน้ำบริสุทธิ์ที่ชำระร่างกายและวิญญาณ ทำให้น้ำพุแห่งเทมภัคสิริงค์บนเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นสถานที่ชำระร่างกายและจิตใจที่สำคัญของเมือง ติดตามจากเรื่องนี้มีตำนาน</p><p> ติดตามชมรายการไทยบันเทิง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS">www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS</a></p>38