ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th814622019-10-09 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสย้ำจุดยืน 3 กระทรวงของพรรคภูมิใจไทยยกเลิกสารเคมีเกษตร9 ต.ค. 256212:17 - 21:17https://program.thaipbs.or.th/watch/Ck0CeICk0CeIThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/ReNPF08T0jaQ/playlist.m3u8<p>รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า 3 กระทรวง ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคภูมิใจไทย เสียงไม่แตกที่จะยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีเกษตร พร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงคะแนนเปิดเผยต่อสาธารณะ</p> <p>ติดตามชมรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>11