ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th437942017-08-07 09:05:00qoderนารีกระจ่างตลาดของดี SMEs เกษตรไทย7 ส.ค. 256011:03 - 09:10https://program.thaipbs.or.th/watch/BxPfJQBxPfJQThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QRaJBgUKydQQ/playlist.m3u8<p>งานสำคัญเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตธุรกิจ SMEs เกษตร กับงาน "ตลาดของดี SMEs เกษตรไทย" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ความน่าสนใจของงานนี้มีอะไรบ้าง มาสอบถามจากคนสำคัญท่านนี้ คุณประเดิมชัย จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)<span></span></p>40