ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th347792016-11-24 09:00:00qoderนารีกระจ่าง“กองทุน” ซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อไหร่ ได้ประโยชน์สูงสุด24 พ.ย. 255910:43 - 15:14https://program.thaipbs.or.th/watch/AnLkQbAnLkQbThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/jTK5uIDlYR/playlist.m3u8นารีมีมาแชร์วันนี้เป็นเรื่องของการลงทุน หลายคนเริ่มหันมาสนใจแล้วว่า "มีเงินประมาณนี้ จะไปทำอะไรดี ที่สำคัญปลายปีแบบนี้ เรื่องภาษีก็มา บางคนพุ่งเข้าหากองทุนแล้ว เพื่อจะมาลดหย่อน วันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง “กองทุน” กับ คุณกริช เศรษฐนันท์ นักวางแผนการเงิน CFP สมาคมนักวางแผนการเงินไทย20