ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th639882018-11-08 12:30:00qoderไทยบันเทิงมองมุมหนัง : กระแสฮิตหนังชีวประวัตินักร้องดัง8 พ.ย. 256114:06 - 23:44https://program.thaipbs.or.th/watch/AFBgA0AFBgA0ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/R8n4Z1Hb8BfZ/playlist.m3u8<p>ในช่วงนี้ มีกระแสของการนำเสนอข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับนักร้องดังในรูปแบบของภาพยนตร์ จะมีความน่าสนใจอย่างไร ติดตามในมองมุมหนัง</p><p> ติดตามชมรายการไทยบันเทิง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS">www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS</a></p>16