ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th332072016-10-05 18:20:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยvitastik หรือวิตามินแท่งแบบสูบดีจริงหรือไม่5 ต.ค. 255920:30 - 22:37https://program.thaipbs.or.th/watch/9pRjn69pRjn6ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/qVqvJCRn3Y/playlist.m3u8โลกโซเชียล ได้มีการแชร์นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า vitastik หรือวิตามินแท่งแบบสูบ ซึ่งการได้รับวิตามินผ่านเข้าร่างกายนั้น สามารถทำได้โดยการสูบได้แบบบุหรี่ และยังระบุว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แถมยังมีประโยชน์อีกด้วย เรื่องนี้จะจริงหรือไม่ ไปฟังคำตอบจาก รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย59