ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th365202017-01-11 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีบำบัด : แก้ปัญหาผมเฉพาะกิจด้วย "แชมพูแห้ง"11 ม.ค. 256010:33 - 00:59https://program.thaipbs.or.th/watch/8CF6Qn8CF6QnThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/MHdFSth6vN/playlist.m3u8ในปัจจุบันนี้นอกจากสภาพอากาศที่ทำให้ ผมของสาวๆ เกิดความ มันและเหนียวเหนอะแล้ว ก็มีอีกหนึ่งปัจจัยที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ การกินอาหารปิ้งย่างที่มีควัน ซึ่งทำให้ผมของเรามีกลิ่นเหม็น อาจทำให้คุณสาวๆเกิดปัญหาใน การไปพบลูกค้าหรือทำงานต่อ ดังนั้นในช่วงนารีบำบัด เรามีวิธีการแก้ไขปัญหาระหว่างวัน ด้วยวิธีการทำ Dry Shampoo หรือแชมพูสเปรย์ ที่สามารถทำใช้ได้เองและพกพาไว้ฉีดผมได้สะดวก และผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ อ.กานต์ - กานต์จนาภา สถิรชวาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง50