ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th888552020-02-13 05:00:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอส​ชุมชนหวั่นสร้างรถไฟฟ้าเชียงใหม่กระทบมรดกโลก13 ก.พ. 256308:28 - 01:27https://program.thaipbs.or.th/watch/6xTCQP6xTCQPThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RqL46skLpp1A/playlist.m3u8<p>ชาวเชียงใหม่ เสนอให้มีการออกแบบโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะ สมานสามัคคี ให้สอดคล้องกับชุมชน เนื่องจากเป็นเมืองเก่าอายุกว่า 700 ปี แม้จะมีผู้เชี่ยวชาญศึกษาผลการออกแบบจะช่วยแก้ปัญหารถติด และทำให้เกิดความคล่องตัวได้ถึงร้อยละ 50<br></p> <p>ชมย้อนหลังรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส ได้ที่ <a href="http://www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS">www.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS</a></p>22