ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th483212017-11-16 10:00:00qoderจับตาสถานการณ์สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ16 พ.ย. 256013:29 - 03:56https://program.thaipbs.or.th/watch/5An7Kw5An7KwThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Qb7UQRDiizfZ/playlist.m3u8<p>เพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเพื่อรัฐจะได้มีนโยบายและมาตรการในการช่วยเหลือ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันนี้มีวาระการพิจารณาร่างกฎหมายที่น่าสนใจ คือ ร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบ ก็จะเป็นขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป</p><p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>26