ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th579692018-06-22 15:30:00qoderทุกทิศทั่วไทยวิถีทั่วไทย : เศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันเด็กนักเรียน22 มิ.ย. 256116:14 - 10:10https://program.thaipbs.or.th/watch/4n1bB64n1bB6ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QvgqVST3hs7S/playlist.m3u8<p>คุณไพฑูรย์ ธุรพันธ์ พาไปชมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ที่ จ.ขอนแก่น ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็ก ๆ ทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำให้ได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนและสนุกกับกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ติดตามชมได้ในรายการทุกทิศทั่วไทย ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Tuktid">www.thaipbs.or.th/Tuktid</a> </p>56