ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th404522017-05-03 18:20:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยsoเชี่ยว FAKE or FACT : สารไตรโคลซานในยาสีฟันเป็นสารก่อมะเร็งจริงหรือไม่3 พ.ค. 256020:49 - 07:17https://program.thaipbs.or.th/watch/4kYr0n4kYr0nThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QIZNVqq3idvS/playlist.m3u8<p>มีข่าวออกมาเตือนภัย ให้ระวังส่วนผสมในยาสีฟัน อย่าง ไตรโคลซาน (Triclosan) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ไปฟังคำตอบจาก อ.พญ.นภา ปริญญานิติกุล อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา หน่วยมะเร็งวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<span></span></p>53