ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th548362018-04-11 09:05:00qoderนารีกระจ่างนารีสนทนา : "เมืองเก่าคูบัว" แหล่งโบราณสถานสำคัญถิ่นไทยวน11 เม.ย. 256111:17 - 23:50https://program.thaipbs.or.th/watch/3Eo5yJ3Eo5yJThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/QosdzrgZmC3Q/playlist.m3u8<p>นารีกระจ่างวันนี้พาไปกันที่ วัดโขลงสุวรรณคีรี จ.ราชบุรี ที่มีความสำคัญมาก ๆ ในสมัยอดีตยุคทวารวดี เพราะเป็นเมืองโบราณบ้านคูบัว ซึ่งชาวบ้านใน ต.คูบัว ก็คือ ชาวไทยวน ที่อพยพจากเชียงแสน จ.เชียงราย มาตั้งรกราก และพาไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ มาทำความรู้จักไปด้วยกันกับ ผู้ใหญ่ปรีชา พรหมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านตำบลคูบัว ผู้ที่มีส่วนในการดูแลและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและมาเยือนที่วัดโขลงสุวรรณคีรี</p><p> ติดตามชมรายการนารีกระจ่าง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.05 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/NaReeKraJang">www.thaipbs.or.th/NaReeKraJang</a></p>32