ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th356222016-12-18 16:00:00qoderกินอยู่คือรู้หรือไม่ ? ผักโครงการหลวงปลอดภัยอย่างไร18 ธ.ค. 255916:30 - 15:10https://program.thaipbs.or.th/watch/38qFAq38qFAqThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/rpRf8vW7QC/playlist.m3u8ผักเมืองหนาวหลากหลายชนิด ถูกนำมาปลูกบนดอยสูงเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา ที่ดำเนินงานโดยโครงการหลวงมาเป็นเวลากว่า 50 ปี นี่คือผลผลิตจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของชาวไทยทุกคน ทำให้วันนี้ชาวไทยภูเขาในห้าจังหวัดทางภาคเหนือ มีอาชีพที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น รวมไปถึงผืนป่าและแหล่งน้ำที่กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง นอกจากนั้นผลผลิตที่มาจากมูลนิธิโครงการหลวง ยังต้องผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวจนถึงขั้นตอนการบรรจุ ทำให้เรามั่นใจได้ถึงความปลอดภัยก่อนจะกลายมาเป็นอาหารจานอร่อยของเรา กิน อยู่ คือ ชวนเข้าครัวเลือกผักเมืองหนาวมาทำอาหารจานอร่อย อย่างสลัดมะเขือเทศและผัดมะเขือม่วงผัดพริกเสฉวน ที่วัตถุดิบบางชนิดเราอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน ติดตามได้ในรายการกินอยู่คือ ตอน ผักโครงการหลวง วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 - 16.30 น. หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live90