ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th358882016-12-23 09:00:00qoderนารีกระจ่างนารีมีมาแชร์ : ยาทรามาดอล ใช้ผิดวิธีทำให้สมองพัง23 ธ.ค. 255913:31 - 07:40https://program.thaipbs.or.th/watch/33BTEg33BTEgThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/DGfF4lrk3i/playlist.m3u8ยา หากใช้ถูกวิธีก็สามารถรักษาโรคได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจเกิดผลเสียกับร่างกาย อย่างเช่นเรื่องนี้ที่มีการแชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับวัยรุ่นคนหนึ่งที่ใช้ยาทรามาดอล หรือ ยาแก้ปวด เกินขนาดจนทำให้เกิดอาการทางสมอง, เหม่อลอย, นอนไม่หลับ ,น้ำหนักลด และมีอาการอื่นๆ อีกมากมาย จนเรื่องนี้เป็นที่สนใจในวงกว้าง และเพื่อไขความกระจ่างเกี่ยวกับยาชนิดนี้ คุณวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค คณะกรรมการอาหารและยา จะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้รวมถึงแนะนำการใช้ยาอย่างถูกวิธี0