ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th774462019-08-02 14:05:00qoderสถานีประชาชนตรวจสอบงบประมาณก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย 400 ล้านบาท จ.นครพนม2 ส.ค. 256217:11 - 13:45https://program.thaipbs.or.th/watch/2s65kp2s65kpThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RXz2H05CaStW/playlist.m3u8<p>ชาว จ.นครพนม ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบงบประมาณ ที่เทศบาลใช้ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียกว่า 400 ล้านบาท ในพื้นที่บ้านคำเกิ้ม อ.เมือง จ.นครพนม หลังมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปกว่าครึ่ง ผ่านมากว่า 10 ปี ไม่มีการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียจริง ติดตามจากรายงาน ติดตามรายการสถานีประชาชน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.05 - 15.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/People">www.thaipbs.or.th/People</a> </p>26