ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th89933qoderCoronavirusโควิด-19 ไม่ใช่อุปสรรคผลไม้ไทย3 มี.ค. 256316:40 - 20:10https://program.thaipbs.or.th/watch/2IEbhx2IEbhxThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Rs9WNxuOQFIZ/playlist.m3u8<p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมใช้กลไกสหกรณ์ทั่วประเทศ กระจายผลไม้ภาคตะวันออกที่กำลังจะเริ่มให้ผลผลิตในเดือนนี้ (มีนาคม) เพราะกังวลว่าการส่งออกทุเรียนและมังคุดไปจีนจะได้รับผลกระทบจากโรคไวรัส COVID-19 แต่ขณะนี้มีสัญญาณข่าวดีว่าการส่งออกผลไม้อาจไม่ประสบปัญหาอย่างที่กังวล <br>เกาะติดสถานการณ์ข่าวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/CoronaVirus2019">www.thaipbs.or.th/CoronaVirus2019</a></p>37