ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th650362018-11-29 10:00:00qoderจับตาสถานการณ์ศธ.ห่วงใยระดมทุนหุ้นโรงเรียนนานาชาติ29 พ.ย. 256112:56 - 06:05https://program.thaipbs.or.th/watch/1FzyOn1FzyOnThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RAlYOSLpBfDC/playlist.m3u8<p>วันนี้ (29 พ.ย. 61) หุ้นของโรงเรียนเอกชนนานาชาติ จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ต่างออกมาแสดงความกังวล เพราะเกรงว่าจะทำให้การศึกษากลายเป็นธุรกิจเพื่อหวังผลกำไร อีกทั้งการประกอบกิจการโรงเรียนก็ไม่ต้องเสียภาษี จึงต้องดูในข้อกฎหมายอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องเหมาะสม แต่ไม่สามารถยับยั้งการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้</p> <p>ติดตามชมรายการจับตาสถานการณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/khaoTieng">www.thaipbs.or.th/khaoTieng</a></p>17