ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th630052019-08-31 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยแผ่นดินรวมใจ บ้านแม่ป้อกใน จ.ลำพูน31 ส.ค. 256217:17https://program.thaipbs.or.th/tuathin/episodes/63005https://program.thaipbs.or.th/watch/0iiFM5<p><strong>หมู่บ้านแม่ป้อกใน<br></strong>หมู่บ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นบ้านของพี่น้องชาวปกาเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยงโปว์ ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีไว้เป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนบ้านนี้คือเรื่องของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เป็นหนึ่ง ทำให้วัดหนองกวางกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ในหนึ่งปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ ที่อารามพระธาตุเจดีย์ ตำบลศรีวิชัย ซึ่งนอกจากพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังมีการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและการประกวดบั้งไฟที่ผู้คนจากทั่วอำเภอลี้ จะร่วมเดินทางเข้ามาประชันกันอีกด้วย </p><p><strong>กิจกรรมชุมชน<br></strong>ชาวบ้านแม่ป้อกในได้มีปณิธานและตั้งมั่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยมีการร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างฝาย ที่เรียกว่าฝายมีชีวิต นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าให้ผู้ที่รักธรรมชาติได้เข้าไปเดินท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ จุดเด่นที่น่าสนใจ คือ ส่วนหนึ่งของน้ำตกผาลาด ที่มีแก่งหินธรรมชาติลาดเทลงสู่สายน้ำ เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ด้านของวิถีชีวิตวัฒนธรรมทางบ้านแม่ป้อกในได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ผ้าทอสีสันสดใส โดยใช้อุปกรณ์การทอที่เรียกว่า "กี่เอว" แบบชาวปกาเกอะญอ ให้ผู้มาท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถไปกราบสักการะหลวงพ่อทันใจได้ ที่วัดหนองกวาง ศูนย์รวมใจของชาวบ้านแม่ป้อกในอีกด้วย</p><p><strong>อาหารพื้นบ้านพื้นถิ่น<br></strong>อาหารรับแขกบ้านแขกเมืองของพี่น้องชาวปกาเกอะญอ ที่ดูคล้ายข้าวต้มทรงเครื่องของคนเมือง เป็นอาหารที่ชาวบ้านมักจะนำมาต้อนรับ นั่นคือ แกงข้าวเบ๊อะ ไม่ว่าไปบ้านไหน หากเป็นพี่น้องชาวปกาเกอะญอเรามักจะได้ลองชิมอาหารเมนูนี้เสมอ ส่วนของว่างก็เป็นการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาทำเป็นขนม เรียกว่า ข้าวต้มตองก๋ง ขนมพื้นเมืองที่ใช้ใบตองก๋ง พืชที่ขึ้นทั่วไปรอบหมู่บ้านมาเป็นวัสดุห่อขนม ซึ่งใครมาแล้วต้องลอง ทั้งลองทำและลองชิม <span></span></p><p><strong>ติดตามชมรายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน แผ่นดินรวมใจ บ้านแม่ป้อกใน จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>