ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th591362019-03-02 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยเรียนรู้ดูวิถีแห่งชุมชนนาเกลือ จ.ชลบุรี2 มี.ค. 256211:06https://program.thaipbs.or.th/tuathin/episodes/59136https://program.thaipbs.or.th/watch/B8OjEY<p><strong>ประมงชายฝั่ง หยั่งรากลึกในความเป็นท้องถิ่น <br></strong><strong>"ชุมชนนาเกลือ"</strong> เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ติดทะเล อยู่ใกล้เมืองพัทยาที่มากไปด้วยความเจริญ หากแต่ไม่ไกลกันนั้น ชุมชนนาเกลือยังคงมีวิถีถิ่นที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าจะยังคงมีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนสมัยรุ่นปู่ รุ่นย่า การเดินทางมาท่องเที่ยวที่บ้านนาเกลือ จะเปลี่ยนความรู้สึกของความเป็นเมืองให้หายไป เหลือแต่เพียงความงดงามของหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงเดิม ประกอบอาชีพประมงเรือเล็กตามชายฝั่ง ตามแบบวิถีชีวิตที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ </p><p><strong>รักษ์เพื่อกันและกัน <br></strong>ความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด รักในอาชีพของตัวเอง ทำให้วิถีแห่งประมงแบบดั้งเดิมยังคงอยู่ ในรุ่นก่อน ๆ ต่างคนต่างหา ใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อการทำมาหากิน ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ทำให้ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่มกัน มีการทำเพื่อส่วนรวม ด้วยการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยังคงอุดมสมบูรณ์ ด้วยการช่วยกันทำ <strong>"ซั้ง"</strong> ซึ่งทำจากเชือก นำมาทำให้เป็นสาย เพื่อให้สัตว์ทะลได้มาอยู่อาศัย เรารักษาบ้านให้สัตว์ได้อยู่กิน เป็นการพึ่งพาอาศัยกัน</p><p><strong>ทำอยู่ ทำกิน<br></strong>ด้วยผลของการช่วยกันอนุรักษ์ ทะเลจึงยังคงความสมบูรณ์ มีความหลากหลายของสัตว์ทะเล มีกุ้ง, หอย, ปู และปลามากขึ้น ทรัพยาการทางทะเลอย่างสัตว์น้ำ จึงเป็นตัวทำรายได้หลักให้กับคนในชุมชน หากช่วงไหนมีมากชาวบ้านก็นำไปแปรรูปได้หลากหลายทั้ง หมึกตากแห้ง, ปลาเค็ม, และปลาหวาน ส่วนอาหารการกินก็เป็นอาหารทะเลสด ๆ อย่างถ้ามีหมึกสด ๆ ได้มาก็มาทำเมนูหมึกน้ำดำ เป็นอาหารการกินที่กินกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม ปลาสดก็นำมาทำ ห่อหมกปลา หรือ มีอาหารชื่อแปลก อย่างแกงเผ็ดปลาวัว ที่มีรสชาติเฉพาะถิ่น เป็นแบบฉบับของวิถีคนทะเล</p><p><strong>ติดตามชมรายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน<strong> เรียนรู้ดูวิถีแห่งชุมชนนาเกลือ จ.ชลบุรี</strong> วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>