ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th582902019-01-19 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยคงความสมบูรณ์ของตัวตน บ้านกองม่องทะ จ.กาญจนบุรี19 ม.ค. 256217:03https://program.thaipbs.or.th/tuathin/episodes/58290https://program.thaipbs.or.th/watch/JGA8pH<p><strong></strong><strong>วิถีการอยู่<br></strong><strong>"กองม่องทะ" </strong>ชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่ดำเนินชีวิตอยู่ในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายแบบดั้งเดิม ทั้งเรื่องของวัฒนธรรมการกินอยู่, การแต่งกาย และภาษา ผู้คนที่นี่ยังปลูกข้าวไร่เอาไว้กินเอง มีการปลูกผลไม้เพื่อส่งขาย ปัจจุบันชาวบ้านมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ต่างจากเมื่อก่อนที่จะปลูกพืชหมุนเวียนเท่านั้น นอกจากการทำการเกษตรแล้ว ชาวบ้านกองม่องทะบางส่วน ยังมีการทอผ้า เพื่อนำมาทำเครื่องแต่งกาย รวมไปถึงเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง</p><p><strong>วิถีการกิน<br></strong>ความเรียบง่ายของชาวบ้านที่นี่อีกหนึ่งสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน นั่นคือเรื่องอาหารการกิน เพราะบางครั้งจะไม่มีกับข้าวที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละช่วงอยู่ในฤดูใด มีพืชผักชนิดใดให้เก็บมาทำกินได้บ้าง เพราะชาวบ้านที่นี่ยังคงหาอาหารจากธรรมชาติที่มีมาทำกินอย่างง่าย ๆ นอกจากนี้ยังมี <strong>"ขนมทองโย๊ะ"</strong> ที่มีส่วนผสมหลักคือข้าวเหนียว, ถั่ว และงา ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ใกล้ ๆ ตัว นำมาผสมกันแล้วทอดกินเป็นของกินเล่น</p><p><strong>สัมผัสกับธรรมชาติ<br></strong>สิ่งที่มีเสน่ห์ชวนให้ผู้คนมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดของบ้านกองม่องทะก็คือ ความสวยงาม ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับเรา เรียนรู้จากการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ ในบางช่วงฤดูกาลเราอาจจะได้เห็นการปลูกผักและปลูกข้าว เป็นข้าวไร่ที่ชาวบ้านปลูกไว้กินกันเอง มีการเก็บเกี่ยวที่ยังคงไว้ด้วยวิถีและความเชื่อ เป็นการแสดงออกและรักษาเรื่องราวของการเป็นชาวกะเหรี่ยงเอาไว้ได้ ทั้งหมดเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนอยากเข้าไปรู้จักกับความเรียบง่ายที่มากไปด้วยความงดงามในวิถีถิ่น </p><p><strong>ติดตามชมรายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน <strong>คงความสมบูรณ์ของตัวตน บ้านกองม่องทะ จ.กาญจนบุรี</strong> วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><br></p>