ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th456472017-06-03 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยบ้านจ่าโบ่ มนต์เสน่ห์ ชาวลาหู่ จ.แม่ฮ่องสอน3 มิ.ย. 256010:18https://program.thaipbs.or.th/tuathin/episodes/45647https://program.thaipbs.or.th/watch/mxHPfh<p><b>ธรรมชาติ </b><b>วิถีดั้งเดิม บ้านจ่าโบ่<br></b>หมู่บ้านจ่าโบ่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนดอยสูงที่ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบสงบในอำเภอปางมะผ้า ที่นี่เป็นชุมชนของชาวลาหู่ หรือมูเซอดำ ที่อพยพโยกย้ายมาจากห้วยยาว โดยการนำของจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม และตั้งเป็นชุมชนบ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนจ่าโบ่ตั้งตามชื่อผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้านมีการแต่งกายที่ดูสวยงามและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกัน นิยมแต่งกายด้วยผ้าสีดำแต่แท้จริงแล้วเป็นชุมชนที่มีนิสัยร่าเริง สนุกสนาน แต่ยังคงยึดถือวิถีชีวิตดั้งเดิม ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย</p><p><b>ชุมชน ความเชื่อ มิตรไมตรี<br></b>บรรยากาศภายในหมู่บ้านทั้งสองฝั่งถนนขนาบไปด้วยบ้านเรือนไม้แบบชาวเขาดั้งเดิม คนในชุมชนล้วนเกี่ยวดองเป็นพี่เป็นน้องกัน ยังคงใช้ภาษาถิ่นของลาหู่ เครื่องแต่งกายแบบลาหู่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชาติพันธุ์ย่อย คือ มูเซอดำ(มูเซอดั้งเดิม) มูเซอแดง (แถบสีแดงผืนผ้าของผู้หญิง หรืออาจหมายถึงพรานป่า) และมูเซอเหลือง(มูเซอกุย)แบ่งแยกด้วยการย้ายถิ่นฐานมา แต่การแต่งกายใช้สีดำเป็นหลัก ซึ่งเป็นสีที่สำคัญของชาวชนเผ่าตามความเชื่อที่ว่า สีดำเป็นสีศักดิ์สิทธิ์ สีดำ หมายถึง ตัวตน สีขาว หมายถึง ลำธารน้ำ สีเหลือง หมายถึง ข้าวปุ๊ก(ข้าวโพด) สีแดง หมายถึง เลือดหมู สีฟ้า หมายถึง ถั่ว พืชพรรณ ดังนั้นเสื้อชนเผ่าแต่ละตัวจะมีความหมายแตกต่างกันไปตามความเชื่อของผู้เย็บ ชุมชนบ้านจ่าโบ่ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่รอให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้และสัมผัส ถึงบ้านจ่าโบ่จะเป็นชุมชนที่มีขนาดเล็กแต่แฝงไว้ด้วยมิตรไมตรี มีเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นอยู่ที่แสนจะเรียบง่าย มีรอยยิ้มและคำทักทายอย่างเป็นมิตร</p><p><b>หมู่บ้านแห่งความเรียบง่าย บ้านจ่าโบ่<br></b><span></span>ชุมชนที่หลบตัวซ่อนบนเนินเขาสูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอบล้อมด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่ จากหมู่บ้านเล็กๆ ที่น้อยคนจะรู้จัก มาวันนี้ หมู่บ้านจ่าโบ่ ดูจะกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของใครหลายคนอยากจะเข้าสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม ที่พักแบบโฮมสเตย์ อาหารพื้นถิ่นที่หาได้จากธรรมชาติตามฤดูกาลทำด้วยฝีมือเจ้าของบ้าน ที่นี่ไม่ได้มีแค่ความน่ารักของชาวบ้านเท่านั้น บ้านจ่าโบ่เที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือถ้ำผีแมนเป็นถ้ำที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งของหมู่บ้าน<span></span><span></span></p><p><strong>ติดตามชมรายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน บ้านจ่าโบ่ มนต์เสน่ห์ ชาวลาหู่ จ.แม่ฮ่องสอน<span data-redactor-tag="span"></span> วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายนนี้ เวลา 16.30 -17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>