ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th434682017-02-18 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยสร้างป่า สร้างคน โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก18 ก.พ. 256017:13https://program.thaipbs.or.th/TuaThin/episodes/43468https://program.thaipbs.or.th/watch/sUWZ62<p>การอยู่ร่วมกันของคนและป่า โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ <strong>ภูหินร่องกล้า อยู่ใ</strong>น<strong>อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก</strong> จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนับสนุนให้<strong>ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านภูหินร่องกล้าเลิกปลูกฝิ่น</strong> แล้วหันมาปลูกสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 และกาแฟอาราบิก้า แล้วนำมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น รวมถึงจำหน่ายในโครงการฯ และพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการยังมีการสนับสนุนการปลูกดอกกระดาษ ในช่วงประมาณเดือนมกราคม เราจะเห็นทุ่งดอกกระดาษบานเต็มที่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการ</p><p>ทั้งหมดนี้คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา ซึ่งทางโครงการพยายามสร้างและปลูกฝังการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า โดยใช้การพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ปรับปรุงระบบนิเวศป่าต้นน้ำ พัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป</p><p>พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก มีความสวยงามทางธรรมชาติและความโดดเด่นมากมายด้วยระดับสูงกว่าน้ำทะเลถึง 1,664 เมตร ทำให้มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่นี่ ด้วยการเปลี่ยนสีของภูเขาจากสีเขียวเป็นสีชมพู ทำให้มุมมองของภูเขาเปลี่ยนไป เพราะทั้งหุบเขาจะเต็มไปด้วย<strong>ดอกพญาเสือโคร่ง</strong>ที่เบ่งบานเต็มพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ </p><p>ดอกพญาเสือโคร่งทั้งหมดนี้ มาจากการปลูกเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มเติมจากกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนและเป็นการสร้าง ปลูกฝังการปลูกป่าให้เกิดขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อุทยานในการร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน</p><p>สีสันของการเดินทางมาท่องเที่ยวหมู่บ้านร่องกล้าคือ <strong>การได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเผ่าม้งในหมู่บ้าน </strong>ทั้งเรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย หรือภาษา หลายอย่างในหมู่บ้านได้พัฒนาจากการมองเห็น ว่าพื้นที่และวิถีที่เป็นอยู่ของผู้คนเป็นอย่างไร การแต่งกายชุดชนเผ่าที่เป็นเอกลักษณ์ มีการแต่งกายและการละเล่นที่สร้างสีสันให้กับผู้มาเยือน </p><p>นอกจากนี้เรายังชิมอาหารพื้นถิ่นเมนูง่ายๆที่หาวัตถุดิบได้ในหมู่บ้านจากการเพาะปลูกในไร่ในสวน อย่างไก่ดำนึ่งสมุนไพร ผัดยอดมะระหวาน และน้ำพริกม้ง ที่ความสดใหม่ของวัตถุดิบ จะช่วยทำให้รสชาติของอาหารอร่อยมากขึ้น</p><p><strong>ติดตามชมรายการทั่วถิ่นแดนไทย วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 16.30 -17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>