ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th383482016-06-11 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา11 มิ.ย. 255910:04https://program.thaipbs.or.th/tuathin/episodes/38348https://program.thaipbs.or.th/watch/l23Dqe<p>ทุกที่ล้วนแล้วแต่มีธรรมชาติให้พึ่งพิง หากเรารู้จักหวงแหน รักษาไม่ว่าที่ไหนธรรมชาติก็พร้อมที่จะโอบล้อมเราเสมอ อย่างที่<strong>ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา</strong>ที่นี่มีน้ำ มีป่า มีธรรมชาติที่แวดล้อมและเกื้อกูลให้ผู้คนได้อาศัยและใช้ชีวิตการอนุรักษ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาตระหนักดีว่า หากเรารักป่า รักษ์ธรรมชาติธรรมชาติก็จะอยู่คู่กับเรา</p><p>ไปดูความสมบูรณ์ของผืนน้ำผืนป่าที่เป็นเสมือนบ้านของทุกคน เราจะมองเห็นความยิ่งใหญ่แห่งการอนุรักษ์ได้ด้วยพื้นที่สีเขียว และการกินการอยู่ที่ยังคงหล่อเลี้ยงให้ทุกชีวิตมีความสุขมีน้ำ มีปลา มีอาหาร มีของกิน คงเป็นสิ่งที่พูดได้เมื่อเราเห็นความเป็นไปของคนบ้านขาวหลายสิ่งต่อยอดไปสู่อาชีพ ความเป็นอยู่และวิถีถิ่นรอยยิ้มจะเบ่งบานเสมอเมื่อบ้านนั้นมีความสุข</p><p><strong>ติดตามชมได้ในรายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน ธรรมชาติสร้างคน คนสร้างธรรมชาติ ชุมชนบ้านขาว จ.สงขลา วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายนนี้ เวลา 16.30 -17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>