ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th470972017-08-06 13:00:00qoderThe North องศาเหนือแสงยังส่องตรงยอดดอย6 ส.ค. 256020:33https://program.thaipbs.or.th/thenorth/episodes/47097https://program.thaipbs.or.th/watch/M3qwGQ<p><b>The North </b><b>องศาเหนือ</b> พาไปสัมผัสวิถีชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์ที่บ้านป่าเกี๊ยะ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย กับการดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ในหลวง ร.9 ได้ให้ไว้ แม้วันนี้พ่อจากไปแต่แสงทองจากพ่อหลวงยังคงส่องนำทางพี่น้องชาติพันธุ์บนดอยสูงให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข หลากหลายแนวคิด หลากหลายแนวทางปฏิบัติ ที่พี่น้องชาติพันธุ์ที่นี่ยึดถือ จะนำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ยังยืนต่อไป กับทีม <b>โพควา</b> ในตอน <b>แสงยังส่องตรงยอดดอย</b></p><p><strong>ติดตามได้ใน </strong><strong>The North </strong><strong>องศาเหนือ ตอน</strong><strong> </strong><strong><b data-redactor-tag="b">แสงยังส่องตรงยอดดอย</b><span></span></strong><strong> </strong><strong>ในรายการภูมิภาค </strong><strong>3.0 </strong><strong>วันอาทิตย์ที่ </strong><strong>6 </strong><strong>ส.ค. </strong><strong>60 </strong><strong>เวลา </strong><strong>13.00 - 14.00 </strong><strong>น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง</strong><strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>