ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th395722016-07-31 13:00:00qoderThe North องศาเหนือปรับทิศพิชิตโคลนถล่ม​31 ก.ค. 255912:56https://program.thaipbs.or.th/thenorth/episodes/39572https://program.thaipbs.or.th/watch/hlyHUc<p><strong>"The North องศาเหนือ"</strong> กระตุกเตือนและปรับมุมมองความคิดกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ จัดการ ป้องกัน โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งกำลังอยู่ในฤดูฝน หลายปีมาแล้วที่ผู้คนต่างๆ มักได้รับความสูญเสียจากภัยพิบัติน้ำท่วม โคลนถล่ม พบกับ The North องศาเหนือ ตอน<strong> ปรับทิศพิชิตโคลนถล่ม</strong><strong></strong><br></p><p><strong>ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง "The North องศาเหนือ" วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.00-14.00 น. รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>