ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th440052017-03-12 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0ลำน้ำพองกับคนสองฝั่ง, รอยทางช้างปูเต้อ, ประติมากรรมสันติภาพ12 มี.ค. 256015:03https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/44005https://program.thaipbs.or.th/watch/8rZVJR<p>ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตาก และนราธิวาส</p><p>"ลำน้ำพอง" ลำน้ำสำคัญของชาวอีสานมีต้นกำเนิดจากภูกระดึง ไหลเลี้ยวคดเคี้ยวผ่าน อ.ชุมแพ อ.ภูเวียง อ.น้ำพอง และ อ.เมืองขอนแก่น ก่อนจะรวมกับแม่น้ำชี แม่น้ำสายนี้จึงเปรียบได้กับ "เส้นเลือดใหญ่" ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์และสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนริมลำน้ำพองกับ "บ่าวเน" กฤษฎา กุลขัว นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน <strong>อยู่ดีมีแฮง ตอน ลำน้ำพองกับคนสองฝั่ง</strong></p><p>บ้านปูเต้อ จ.ตาก ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตและอนุรักษ์ลูกช้างแหล่งสำคัญระดับประเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านอาหารและพื้นที่ ทำให้ช้างที่นี่ต้องไกลบ้าน ต้องออกรับจ้างในพื้นที่อื่นๆ ความพยายามในการ เอาช้างกลับบ้าน เพื่อดำรงวิถีชีวิตของคนกับช้างให้อยู่ต่อได้นั้น จะเป็นอย่างไร ชวนติดตามเรื่องราวทั้งหมดกับผู้ผลิต "เนส นักข่าวสะพายเป้" ใน <strong>The North องศาเหนือ ตอน รอยทางช้างปูเต้อ</strong></p><p>"สันติภาพ" กลายเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งนี้พวกเขาร่วมกันก่อประติมากรรม ถ่ายทอดเรื่องราวสันติภาพและวัฒนธรรมชายแดนใต้ ที่บริเวณชายหาดเกาะยาว อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ร่วมเดินทางกับทีมชินตาใน <strong>แลต๊ะแลใต้ ตอน ประติมากรรมสันติภาพ</strong></p><p>และอีกหลากหลายเรื่องราวในรายการ ภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></p><br>