ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th436982017-02-24 13:00:00qoderเวทีสาธารณะทางเลือก-พลังงาน24 ก.พ. 256011:08https://program.thaipbs.or.th/public/episodes/43698https://program.thaipbs.or.th/watch/LWL22D<p>จากความเคลื่อนไหวของกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ สู่พื้นที่ถกเถียงสาธารณะว่า "ถ่านหิน" เป็นทางออกเดียวในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานจริงหรือไม่ และการเปิดเผยข้อมูลศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ</p><p>เวทีสาธารณะเชิญผู้พัฒนาระบบ Biogas หนึ่งในทางเลือกพลังงานทดแทน ร่วมด้วยกรรมการไตรภาคีฯ กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ร่วมสนทนาตอบข้อสงสัย</p><p><strong>ติดตามชมรายการเวทีสาธารณะ ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><strong></strong><br></p>