ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th527062018-05-06 13:00:00qoderแลต๊ะแลใต้เมือง...นักกินผัก6 พ.ค. 256115:51https://program.thaipbs.or.th/laetalaetai/episodes/52706https://program.thaipbs.or.th/watch/gk0uh4<p><strong>แลต๊ะแลใต้</strong> พาออกเดินทางไปดูอีกหนึ่งรูปเเบบการพัฒนาเมืองในพื้นที่ <strong>จ.สงขลา</strong> เเละเรียนรู้วิถีคนเมืองที่ดำเนินชีวิตเเบบพึ่งพาตัวเอง โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่เล็ก ๆ บริเวณบ้านให้กลายเป็นอาหารที่ปลอดภัย ไปพร้อม ๆ กับการต่อยอดการพัฒนาเมืองด้วยกิจกรรมดี ๆ จนเกิดเกษตกรรูปเเบบใหม่ ๆ ภายใต้กลุ่ม<strong> "สวนผักคนเมือง"</strong> เพื่อปลุกกระแสคนรักสุขภาพหันมาปลูกผักกินเองจนขยายไปยังชุมชนอื่นทีม <strong>On The REC.</strong> ใน<strong>ตอน เมือง...นักกินผัก</strong></p><p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ติดตามชมในภูมิภาค </strong><strong>3.0 </strong><strong>ช่วงแลต๊ะแลใต้ วันอาทิตย์ที่ </strong>6 พฤษภาคม 2561<strong> </strong><strong>เวลา </strong><strong>13.00 </strong><strong>น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง </strong><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>