ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th427242017-01-15 13:00:00qoderแลต๊ะแลใต้โรงสีโหม๋เรา บ้านหนองโอน​15 ม.ค. 256009:40https://program.thaipbs.or.th/laetalaetai/episodes/42724https://program.thaipbs.or.th/watch/o4S35R<p>เพราะการแก้ปัญหาคนเดียวเป็นเรื่องยาก การรวมตัว ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไข จึงเป็นแนวทางของโรงสีข้าวชุมชน บ้านหนองโอน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อบริหารจัดการ ให้คนในชุมชนสามารถพัฒนาแปรรูปสินค้า สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้ กับ<strong> แลต๊ะแลใต้ ตอน โรงสีโหม๋เรา บ้านหนองโอน</strong><span></span></p><p><strong>ติดตามชมในรายการ ภูมิภาค 3.0 ช่วง <strong data-redactor-tag="strong">แลต๊ะแลใต้</strong><span></span> วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank"><strong>www.thaipbs.or.th/Live</strong></a><span></span><br></p>