ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th416372016-11-13 15:00:00qoderแลต๊ะแลใต้ร้อยภาพพ่อ​13 พ.ย. 255910:08https://program.thaipbs.or.th/laetalaetai/episodes/41637https://program.thaipbs.or.th/watch/1aulAN<p>เดินทางไปที่ จ.สงขลาเพื่อร่วมชื่นชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ที่รวบรวมไว้โดย ลุงปลื้ม จันทองพูล กว่า 500 ภาพ พร้อมเรียนรู้รูปธรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ วัดคลองแห จ.สงขลา ด้วยฝายดักขยะ ที่ช่วยคืนชีวิตให้กับลำคลองอีกครั้ง และเรียนรู้อีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์ทางความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในพื้นที่ บ้านโคกพยอม จ.สงขลา กับ <strong>แลต๊ะแลใต้ ตอน ร้อยภาพพ่อ</strong><span></span></p><p><strong>ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง แลต๊ะแลใต้ พบกันวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><br></p>