ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th460562017-06-21 04:00:00qoderทางนำชีวิตการเงินอิสลาม21 มิ.ย. 256008:00https://program.thaipbs.or.th/Wayoflife/episodes/46056https://program.thaipbs.or.th/watch/SQPyyu<p>หลักธรรมคำสอนในศาสนาอิสลามนั้นกว้างขวางและครอบคลุมทุกมิติการดำเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้ชาวมุสลิมผู้ศรัทธาจึงนำจริยธรรมและปรัชญาทางเศรษฐศาสตร์ของอิสลามมาปรับใช้กับระบบการเงินและการธนาคารสมัยใหม่ กระทั่งเกิดระบบการเงินแบบใหม่ที่เรียกว่า <b>การเงินอิสลาม</b></p><p>ระบบการเงินอิสลามสมัยใหม่นั้นครอบคลุมรูปแบบการเงินและการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งการธนาคาร การลงทุน และการประกัน แต่ทั้งหมดล้วนวางอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า</p><p>รายการจะพาไปทำความรู้จักกับการเงินอิสลามว่าเป็นแบบไหนและทำงานอย่างไร จากนั้นไปสำรวจการเงินอิสลามภาคปฏิบัติผ่านการนำไปใช้จริงของชาวมุสลิม</p><p><strong>ติดตามชมทางนำชีวิตอิสลาม ชุด ยินดีที่รู้จัก ตอน การเงินอิสลาม <span data-redactor-tag="span"></span> วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 04.00 - 04.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>