ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th412592016-10-24 05:59:00qoderวันใหม่ ไทยพีบีเอสประเด็นข่าว (24 ต.ค. 59)24 ต.ค. 255908:08https://program.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS/episodes/41259https://program.thaipbs.or.th/watch/3cJ66t<p><strong>ข่าววันใหม่ ไทยพีบีเอส ประจำวันจันทร์ที่ 24 ต.ค. 59</strong></p><p><b>"ค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์" ตามรอยพระบิดาแห่งเทคโนโลยี<br></b>มาดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของน้องๆ เยาวชน กับค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ นอกจากน้องๆ จะได้ฟังบรรยายด้านวิชาการแล้ว ยังมีโอกาสทดลองงานในชีวิตประจำวันด้วย ง่ายๆ เช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิค กับหลักการใช้แสง รวมถึงได้ร่วมพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยในอนาคต</p><hr><p><b>"โครงการหลวงเต่างอย" จุดเริ่มต้นพัฒนาคนพื้นที่สีชมพู<br></b>หนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่พสกนิกรทั่วประเทศเห็นมาตลอด 70 ปีที่ทรงงาน ก็คือ การก่อตั้งโครงการหลวง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ให้มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยให้โครงการหลวงต่างๆขับเคลื่อนไปได้ ก็คือบุคลากรและนักวิชาการผู้ดำเนินงาน</p><hr><p><b>พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านเกษตร<br></b>พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว จังหวัดปทุมธานี จัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตร และโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร โดยได้ถ่ายทอดและจัดแสดงไว้ในหลายรูปแบบ</p><hr><p><b>พระราชกรณียกิจเสด็จฯเยือนประเทศอาเซียน<br></b>ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานเพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรในหลายด้าน หากจะนับเฉพาะโครงการในพระองค์ต่างๆ ก็มีมากถึงกว่า 4 พันโครงการแล้ว แต่อีกด้านหนึ่งแม้จะมองว่า พระราชภารกิจในประเทศมีไม่น้อย แต่พระราชกรณียกิจเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน พระองค์ก็ทรงปฏิบัติได้อย่างไม่บกพร่อง</p><hr><p><b>"กังหันน้ำชัยพัฒนา" สิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก<br></b>ปัญหาน้ำเน่าเสียที่รุนแรงมากขึ้นในปี 2531 ทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย สิ่งประดิษฐ์นี้นับเป็นเครื่องที่ 9 ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและเป็นครั้งแรกที่มีการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก</p><hr><p><b>ผลประโยชน์จาก โครงการในพระราชดำริลุ่มน้ำก่ำ<br></b>โครงการในพระราชดำริลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม ช่วยชุบชีวิตชาวบ้านน้ำก่ำให้รอดพ้นหน้าแล้ง และมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ</p><hr><p><b>ฝนหลวงพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าสู่ดิน<br></b>ฝนหลวง คือ 1 ในหลายพันโครงการ ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน และนับตั้งแต่ ทรงคิดค้นทำฝนหลวงสำเร็จ เมื่อปี 2512 ก็ทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตภัยแล้งมาได้หลายครั้ง</p><hr><p><b>เยาวชนจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ<br></b>โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่เปิดให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ่านการลงพื้นที่เรียนรู้ และปฎิบัติจริง เกือบ 1 เดือน</p><hr><p><b>โครงการแก้มลิมบึงหนองบอนตามแนวพระราชดำริ<br></b>บึงรับน้ำหนองบอน แก้มลิงพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เขตประเวศ สวนหลวง และพระโขนง ให้ระบายน้ำออกได้เพียง 1-2 วัน จากเดิมต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ เพราะด้วยพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช</p><hr><p><b>ทฤษฎีแกล้งดินตากใบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br></b>เมื่อหลายปีก่อนชาวนาบ้านโคกอิฐ-โคกใน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาที่ดินเป็นดินเปรี้ยว แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535 ได้มีพระราชดำริ ให้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่เกษตรกร ทำให้วันนี้เกษตรกรสามารถทำนาปลูกข้าวได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p><p><strong>ติดตามรายการ "วันใหม่ ไทยพีบีเอส" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 08.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>