ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th359602016-02-23 19:27:00qoderวาระประเทศไทย109 องค์กรภาคประชาชนทวงคืนผังเมือง23 ก.พ. 255919:59https://program.thaipbs.or.th/Varathailand/episodes/35960https://program.thaipbs.or.th/watch/ggsE3S<p>ข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 3 และ 4 /2559 เริ่มมีการส่งสัญญาณจากภาคประชาชนหลายกลุ่ม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการประกาศให้ยกเว้นผังเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ประกอบกิจการบางประเภท<span></span></p><p><strong>ติดตามชมรายการวาระประเทศไทย ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงข่าวค่ำ ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><strong></strong><br></p>