ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th356482016-02-09 18:30:00qoderวาระประเทศไทยร้อง ป.ป.ช. ละเว้นหน้าที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่9 ก.พ. 255920:05https://program.thaipbs.or.th/Varathailand/episodes/35648https://program.thaipbs.or.th/watch/UfXBzy<p>การออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามัน ไม่เพียงเป็นการกดดันให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องเร่งประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่ มาบังคับใช้แทนประกาศฉบับเดิมที่หมดอายุไปกว่า 3 ปีแล้ว ซึ่งเขาเชื่อว่าการประกาศจะเป็นกลไกสำคัญที่การพัฒนาต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม</p><p><strong>ติดตามชมรายการวาระประเทศไทย ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงข่าวค่ำ ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><strong></strong><br></p>