ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th592942019-03-09 21:10:00qoderเป็นเมืองสงขลา9 มี.ค. 256219:59https://program.thaipbs.or.th/UrbanBeing/episodes/59294https://program.thaipbs.or.th/watch/GZ2Y1g<p><strong>สงขลา : เมืองที่ “ราก” กำลังถูกพลิกฟื้นด้วย “เรื่องเล่า” </strong><br></p><p>สงขลาเป็นเมืองที่ทำให้เราเห็นว่า “ราก” ที่เคยถูกทอดทิ้งนั้น โดยเนื้อแท้แล้วคือเรื่องสำคัญ เพราะรากเหง้าของเมืองหนึ่ง ๆ ย่อมคือประวัติศาสตร์ และ “เรื่องเล่า” ที่สามารถฟื้นฟูและนำกลับมาใช้ ก็เป็นฐานสำหรับการขับเคลื่อนเมืองไปสู่อนาคตได้</p><p>สงขลาทำให้เราเห็นว่า เพราะไม่มีเมืองไหนที่มี “ราก” เหมือนกัน ทุกเมืองจึงต่างมี “เรื่องเล่า” เป็นของตัวเอง สงขลาจะกลายเป็น “โมเดล” การพัฒนา “เมืองเก่า” ให้เมืองอื่นได้หรือไม่ </p><p><strong><strong>ติดตามชมได้ในสารคดี "เป็นเมือง" วันเสาร์ที่ 9 มีนาคมนี้ เวลา 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong><br></p>