ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th654352019-11-28 21:45:00qoderโรงเรียน(ไม่)ธรรมดาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8828 พ.ย. 256220:05https://program.thaipbs.or.th/UncommonSchool/episodes/65435https://program.thaipbs.or.th/watch/njcpis<p>ความแตกต่างของวัฒนธรรมทางศาสนาอาจทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดและการดำรงชีวิต แต่ไม่ใช่กับ <strong>โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) จ.สุราษฎร์ธานี</strong> ที่สามารถสร้างหลักสูตรทางการศึกษาที่ผสานความต่างเหล่านี้ให้เดินไปในทิศทางเดียวกันได้</p><p>เริ่มจาก “จิตศึกษา” เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน ทำให้หัวใจเปิดกว้าง เข้าใจความแตกต่างของทุกคน และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ก้าวไปพร้อมกันด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านธรรมชาติรอบโรงเรียน และการลงมือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน ก็ทำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว</p><p>มาสัมผัสความกลมกลืนนี้ได้ <strong><strong>ติดตามรายการโรงเรียน(ไม่)ธรรมดา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>