ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th484772017-10-09 15:30:00qoderทุกทิศทั่วไทยประเด็นข่าว (9 ต.ค. 60)9 ต.ค. 256014:23https://program.thaipbs.or.th/Tuktid/episodes/48477https://program.thaipbs.or.th/watch/b0r9Bn<p><strong>ประเด็นข่าว</strong></p><ul><li>อดีตนายตำรวจที่ จ.สงขลา ใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งในช่วงแรกสามรถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ แต่ปัจจุบันสามารถนำผลผลิตส่งขาย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว<br><br></li><li>ชาวบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม ได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนาขึ้น ภายใต้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริตำบลนาเลียง เพื่อให้ทุกคนได้มาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน<br><br></li><li>ไปชมความร่วมมือร่วมใจของชาวประมงพื้นบ้านที่ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ได้ดำเนินการตั้งธนาคารปูม้า ทำให้ปูม้าในพื้นที่มีจำนวนมากขึ้น<br><br></li><li>ผู้ใหญ่บ้านที่ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่อายุระหว่าง 7 - 11 ปี ได้เข้ามาเป็นนักประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน โดยให้ประกาศข่าวสารในทุกช่วงเช้า ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน<br><br></li><li>ชุมชนทั่วไทยวันนี้ จะพาไปที่ อ.คีรีวงศ์ จ.นครศรีธรรมราช ในช่วงนี้ชาวบ้านหลายรายจะตากส้มกันดาร ส้มแขก หรือส้มควาย ซึ่งเป็นไม้ป่าที่ให้รสเปรี้ยวนำไว้ปรุงอาหาร <br><br></li><li>อาชีพทั่วไทย ชาวบ้านที่ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ได้นำความรู้จากการเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ กลับมาพัฒนาทดลองเลี้ยงที่บ้านเกิดและก็พบว่าในพื้นที่มีแหล่งอาหารผึ้งสมบูรณ์ พร้อมกับศึกษาวิจัย จนสามารถเลี้ยงแบบเก็บน้ำผึ้งได้เกือบตลอดทั้งปี ติดตามกับคุณจุฑามาศ ผูกโพธิ์<br></li></ul><p><strong>ติดตามชมได้ในรายการทุกทิศทั่วไทย วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด"><strong>www.thaipbs.or.th/Live</strong></a></p>